Szczekanie na papieża Franciszka
Posted by Administrator on May 09 2022 11:03:16
"Minął Tydzień" - red. J. Engelgard, A. Śmiech, P. Piasta i M. Piskorski o słowach papieża, o Rosji.
Extended News